Хващач за вентилни торби

Хващач за вентилни торби


Гриперът (устройство за захващане на торбите) е специално проектирано за конкретни по размер опаковки от торби. Грипера се монтира посредством фланец към главата на робота.
Палетизиращата установка е тествана и работи с продукти - торби за пелети с различна дължина.
В зависимост от дължината се определя и колко вентилни торби има на едно пале:
- от тези с 850мм. дължина са 50.
- от тези с 650 мм. дължина са 60.